Akılcı İlaç Polikliniği
01 Şubat 2024

İlaç, kullananın yararına olacak şekilde kullanılır. Akılcı İlaç Kullanımı (AİK), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından; kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilaca, uygun süre ve dozda, en düşük maliyette ve kolayca ulaşabilmeleri olarak tanımlanmıştır.