Kalite Yönetimi
31 Ağustos 2022

Kalite Direktörü:

     Birsen CANDAN


Kalite Yönetim Birimi Çalışanları:

     Burcu YILDIZER
     Leyla ALTINTAŞ
     Mukaddes AKSAKAL


Kalite Yönetimi Çalışmaları:

     SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
     Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder. 
     Öz değerlendirmeleri yönetir. 
     İstenmeyen olay bildirim sistemine ilişkin süreçleri yönetir.
     Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir. 
     Hasta deneyimi ve çalışan geri bildirim anketlerinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları,
anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları gibi) yönetir.
     SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar.
     Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.
     SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.