Acil Sağlık Hizmetlerimiz
21 Ocak 2022

  ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

-  Acil Sağlık Hizmetleri Acil Servis tarafından yerine getirilmektedir. Acil servisimiz 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir.
-  Hasta kayıt alanı, triaj, yeşil alan, sarı alan, kırmızı alan, enjeksiyon odası bulunmaktadır.
-  Acil Servise başvuran veya ambulans ve sevkle getirilen tüm acil vakaları sağlık güvencesi ve ödeme gücü olup olmadığına bakılmaksızın kabul edilir.
-  Acil polikliniğine hasta kendisi veya 112 Ambulans ile   başvurabilir.
-  Hasta hastanemize başvurduğunda T.C. kimlik numarası ve nüfus cüzdanı istenir.
-  Hasta yurt dışı yabancı şubede çalışan sigortalı ise SGK İl Müdürlüğü’nden verilen sosyal güvenlik sözleşmesine göre sağlık yardım belgesinin olup olmadığı ve tarihinin geçerliliği kontrol edilir. Sosyal güvenlik sözleşmesine göre sağlık yardım belgesinin fotokopisi alınır ve günün sonunda faturalama
servisine teslim edilir.
- Acil servise başvuran Suriyeli hastaların kayıtları Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine verilen kimlikteki numaraları ile yapılır. Bu kayıt  SGK’ya  entegre olur ve hasta ücretsiz bir şekilde hizmet alır.
- Hasta 112 Ambulans ile getirildi ise triaj uygulanmadan ilgili alana alınır.
- Hastalar kendisi başvurduğunda  triaj görevlisi tarafından değerlendirilir. Hastalara, şikayetlerine ve klinik durumuna göre triaj uygulanır.
- Triyaj görevlisi tarafından  hastanın hayati bulguları alınır ve renk koduna uygun alana yönlendirilir.
   >   Kırmızı Alan; Çok Acil durumu olan kritik, ciddi şekilde yaralanmış, hayati tehlikesi veya yaralanmaları süratle tedavi edilmesi gereken hastalardır.
   >  Sarı Alan; Acil durumda ve stabil olan durumdaki hastalardır. Bu hastaların tıbbi bakıma ihtiyacı olmakla birlikte durumu ağır olmayan hastalardır.
   >  Yeşil Alan; Acil olmayan, stabil durumda olan hastalardır. Bu hastalara müdahale önceliği kırmızı ve sarı alana göre 3. sıradadır.
- Yeşil alanda muayene olup, tedavisi tamamlanan hasta taburcu edilir.
- Sarı alanda; kısa süreli tıbbi takip ve tedaviler yapılır. Müşahede odasında kaldığı süre içinde yapılan tedaviye olumlu cevap alındığı takdirde hasta taburcu edilir, Klinik durumu aciliyet teşkil etmiyorsa polikliniğe yönlendirilir. yapılan takip ve tedavi sonucu yatarak tedavi edilmesi gerekiyorsa ilgili kliniğe yatışının yapılır ya da boş yatak olmaması ileri tetkite ve  tedavi gibi gereksinimler varsa başka bir sağlık kuruluşuna sevk edilir.
- Muayene için hasta yanında eğer ihtiyaç varsa sadece 1 kişi içeri alınır.
- Acil Serviste müşahedede gözlemlenen hastalara ziyaretçi kabul edilmemektedir. Hastanın yanında gerekli hallerde sadece bir refakatçi bulunur.
- Acil Servis müşahedeye alınan hastaların listesi ve alan bilgisi bekleme alanındaki LCD ekrandan yayınlanmaktadır.

- Sarı alanda 16 adet müşahede yatağı bulunmaktadır.
- Enjeksiyon odasında hastaya hekim tarafından reçete edilmiş ilaçlar reçete beyanı ile enjekte edilir.
- Pansuman odasında; süturasyon, sütur alınması, pansuman, atel, pansuman, tampon konulması  v.s. işlemleri yapılır. Eğer sarı ya da kırmızı alandan gelen travma hastası varsa öncelik bu hastalarındır.