Refakat Kuralları
11 Nisan 2022

 AYDIN DEVLET HASTANESİ REFAKATÇİ KURALLARI

- Hastaya refakatçi gerekip gerekmediği hastanın hekimi tarafından belirlenir. Refakatçi bir kişi ile sınırlıdır. Refakatçi kişiye refakatçi kartı verilir.

- Hastanın yatışının yapıldığı kliniğin kat sekreterleri tarafından imza karşılığı bir adet refakatçi kartı hasta refakatçisine teslim edilir. Hasta refakatçisi bu kartı üzerinde taşımalıdır. Kartın sorumluluğu refakatçiye ait olup sadece giriş çıkış ve yemek hizmetinden yaralanmak için kullanılacaktır.

- Bazı kliniklerde ve yoğun bakım ünitelerinde refakatçi uygulaması yoktur.

- Refakatçi kartı, giriş çıkışlarda güvenlik görevlileri tarafından kontrol edilebilir.

- Kadın hastaların bulunduğu hasta odalarında, hastalarımızın mahremiyeti açısından erkek refakatçi kalamaz.Çocuk hastalarda öncelikle anne refakatı kabul edilir.Erkekler ileri derece yaşlılar ve 18 yaşından küçükler için refakatçı olarak kabul edilemez.

- Çocuk hastalarda öncelikle anne refakatı kabul edilir. İleri derece yaşlılar ve 18 yaşından küçükler refakatçı olarak kabul edilmez.

 - Refakatçi, hastanenin koyduğu tüm kurallara uymak zorundadır. Refakatçilerin gerek görüldüğünde (vizit saatlerinde, hastaya girişim yapılacağı zaman vb.) hasta odalarından çıkmaları gerekmektedir. Vizit sırasında gerekli duyulursa refakatçi çağırılabilir. Hekim tarafından kalmasına izin verilen refakatçiler hasta odasında kalabilirler. Vizit saatleri kliniğe göre değişiklik gösterir.

- Refakatçiler zorunlu haller dışında hastaların yanından ayrılmamalıdırlar.

- Özellikli hasta gruplarının (bulaşıcı hastalığı olan hastalar, enfeksiyonu olan hastalar, bağışıklık sistemi bozuk hastalar, doktorunun ziyarette sakınca gördüğü hastalar) refakatçileri el hijyeni, koruyucu ekipman kullanımı, odaya giriş ve çıkış kuralları konusunda çalışan sağlık personelinin eğitimleri doğrultusunda kurallara uymalıdır.

- Refakatçiler, hastanın hemşiresinin izin verdiği ölçüde hastanın bakımına katılabilir. Enfeksiyon riskini önlemek amacıyla, hastaya dokunmadan önce ve sonra eller yıkanmalı veya el dezenfektanı kullanılmalıdır.

- Refakatçiler hastaya yiyecek, içecek getirmemeli, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek, içecek vermemelidir. Yemek servisleri, görevli personel tarafından hastalara ve refakatçilere refakat kartlarını göstermek suretiyle aşağıdaki saatlerde yapılmaktadır:

Kahvaltı                     :06:00-07:30

ÖğleYemeği              :11:45-13.30

AkşamYemeği          :17:30-19.00

Hastaların sağlığı, rahatlığı ve temizliği açısından hasta yataklarına oturulmamalıdır.

Hasta odaları temiz ve düzenli tutulmalıdır. Çöpler çöp kutusuna atılmalı, tuvalet içine kâğıt vb. yabancı cisimler atılmamalıdır.

Hastane malzemelerine zarar verilmemelidir.

Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, hasta ve yakınlarının; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmemesi beklenir. Ayrıca odalarınızda bulunan televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması gerekir.

Refakatçiler hastanede tütün, sigara ve alkollü madde kullanamazlar.

İhtiyaçlarınız için hastanemizde berber, mescit, otopark ve kantinler bulunmaktadır.

Refakatçilerin hastalarının taburcu olması durumunda refakatçi kartlarını kat görevlilerine teslim etmeleri gerekmektedir.

 

              Doküman Kodu:OH.YD.13 Yayın Tarihi:08.04.2022 Revizyon Tarihi/No:0/0 Sayfa No: 1 / 1