İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı
29 Eylül 2022Gülistan UYAR

>  Özgeçmiş

1980 yılında Muğla’ da doğdu.
İlk ve orta öğrenimini Muğla, lise eğitimini Antalya ilinde tamamladı.
1999-2000 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu’ nda İngilizce Hazırlık Eğitimi aldı.
2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ nda başlayan üniversite eğitimini 2005 yılında Muğla Sağlık Yüksekokulu’ nda tamamladı.
2013 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ nden Pedagojik Formasyon Sertifikası aldı.
2014 yılında Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Hastane Yönetimi ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans (Tezli) programından mezun oldu.
2018 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı, Psikiyatri Hemşireliği Yüksek Lisans (Tezli) eğitimini tamamlayarak Uzman Hemşire ünvanını aldı.
2001 yılında Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ nde hemşire olarak göreve başladı.
2001-2004 Muğla 112 Komuta Kontrol Merkezinde,
2004-2007 Muğla Merkez 1 No’ lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda,
2007-2009 İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde hemşire olarak görev yaptı.
2009-2012 Muğla İl Ambulans Başhekimliği’ nde Kalite Yönetim Direktörü,
2013-2014 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi E.A.H. ‘ nde Eğitim Hemşiresi,
2014-2020 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi E.A.H.’ nde Kalite Yönetim Direktörü olarak görev yaptı.
2020 yılından itibaren Aydın Devlet Hastanesi’ ne İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Sağlıkta Kalite Standartları Bakanlık Değerlendiricisi ve Sağlık Bakanlığı Verimlilik Değerlendiricisidir.

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenmiş olan Neonatal Resüsitasyon Kursu (2005, Muğla),
Travma Resüsitasyon Kursu (2010, Muğla),
Temel Modül Kursu (2010, Muğla),
Sağlık Kurumları Kalite Geliştirme Teknikleri Kursu (2016, İzmir),
Klinik Kalite Kursu (2018, Antalya),
SKS Hastane (S.6) İnternet Tabanlı Canlı Hizmet İçi Eğitim Programı (2020)’ na katılmıştır.
Bir çocuk annesidir.

BİLİMSEL ÇALIŞMALARI/YAYINLARI
Uyar, G. (2021). Investigation of Attitudes and Behaviors of Nurses Towards Caring Nurse-Patient Interaction In Turkey. International Journal of Health Services Research and Policy , 6 (1) , 93-104.
Uyar, G. (2018). Hemşirelerin Bakım Odaklı Hasta Etkileşim Düzeylerinin Belirlenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı, Psikiyatri Hemşireliği Yüksek Lisans Tezi. (V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (20-23 Kasım 2018)’ ne sözel bildiri olarak kabul edilmiştir).
Uyar, G. (2018) Investigation of Patient-Centered Interaction Levels of Nurses. Journal of Psychiatric Nursing V. International, IX. National Psychiatric Nursing Congress - Supplements I (S 4327).
Uyar, G. (2015). Örgütsel Bağlılık ve Motivasyon. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Hastane Yönetimi ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans Tezi.
Uyar, G., (2006). Muğla Merkez 1 No’lu 112 İstasyonuna Başvuran Hastaların Sosyodemografik ve Klinik Açıdan Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. 1. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Kongresi, 09-12 Kasım 2006, Muğla (Sözel Bildiri).