Poliklinikler
21 Ocak 2022

> Genel Cerrahi Polikliniği
> Beyin Cerrahisi Polikliniği
> Göğüs Cerrahsi Polikliniği
> Kalp Damar Cerrahisi Polikliniği
> Plastik Cerrahisi Polikliniği
> Gastroentereloji Cerrahisi Polikliniği
> Çocuk Cerrahisi Polikliniği
> KBB  Polikliniği
> Göz Polikliniği

> Dahiliye Polikliniği
> Kardiyoloji Polikliniği
> Göğüs Hastalıkları Polikliniği
> Cildiye Polikliniği
> Nöroloji Polikliniği
> Psikiyatri Polikliniği
> Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniği
> İntaniye Polikliniği
> Üroloji Polikliniği
> Gastroentereloji  Polikliniği
> Fizik Tedavi Polikliniği
> Hemotoji Polikliniği
> Endokrin Polikliniği
> Nefroloji Polikliniği
> Diyabet Polikliniği
>  Spor Hekimliği