Hastanemiz Yan Dal Uzmanlarımızca Toplamda 65.475 Hasta Muayene Edildi
24 Ocak 2023

Hastanemiz Yan Dal Uzmanlarımızca; 
Nefroloji Polikliniğinde 13.370, 
Gastroenteroloji Polikliniğinde 15.329, 
Gastroenteroloji Cerrahisi Polikliniğinde 3691, 
Endokrinoloji Polikliniğinde 15.892, 
Hematoloji Polikliniğinde 6802 ve 
Romatoloji Polikliniğinde10.391 olmak üzere toplamda 65.475 hasta muayene edildi.