2022 Yılında Toplamda 6.295 Girişimsel İşlem Uygulandı.
24 Ocak 2023

Hastanemiz bünyesindeki Kalp Merkezinde, Kardiyoloji Hekimlerimiz, Kalp-Damar Cerrahisi Hekimlerimiz, Anestezi ve Reanimasyon Hekimlerimiz, Hemşirelerimiz, Radyoloji Teknikerlerimiz, Sağlık Memurlarımız, Sekreterimiz ve Temizlik Personelinden oluşan ekibimiz ile, toplamda 6.295 girişimsel işlem uygulandı. 

Merkezimizde;
• Geçici- kalıcı kalp pili,
• Perkutan transluminal anjioplasti (tek ve çoklu damar balon-stentleme),
• Temel ve tanısal elektrofizyolojik çalışma,
• A-V nod ablasyon,
• Aortografi,
• Renal anjiografi,
•Periferik anjiografi-anjioplasti,
• Karotis anjiografi,
• Ventrikülografi,
• Perikardiyosentez,
• Trombüs aspirasyonu,
• ASD kapama gibi işlemler yapıldı.

Ayrıca Kalp Merkezimizde 173'ü bypass ameliyatı olmak üzere toplamda 243 kalp ameliyatı gerçekleştirildi.