T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Aydın Devlet Hastanesi

Aydın Sağlık Müdürlüğü
Aydın Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı

Güncelleme Tarihi: 16/06/2021Güldane Akın SAYIN

>  ÖzgeçmişGülistan UYAR

>  Özgeçmiş

1980 yılında Muğla’ da doğdu.
İlk ve orta öğrenimini Muğla Merkez ilçede, lise eğitimini Antalya ilinde tamamladı.
1999-2000 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu’ nda İngilizce Hazırlık Eğitimi aldı.
2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ nda başlayan üniversite eğitimini 2005 yılında Muğla Sağlık Yüksekokulu’ nda tamamladı.
2013 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ nden Pedagojik Formasyon Sertifikası’ nı aldı.
2014 yılında Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Hastane Yönetimi ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans (Tezli) programından mezun oldu.
2018 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı, Psikiyatri Hemşireliği Yüksek Lisans (Tezli) eğitimini tamamlayarak Uzman Hemşire ünvanını aldı.
2001 yılında Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ nde hemşire olarak göreve başladı.
2001-2004 Muğla 112 Komuta Kontrol Merkezinde,
2004-2007 Muğla Merkez 1 No’ lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda,
2007-2009 İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde hemşire olarak görev yapmıştır.
2009-2012 Muğla İl Ambulans Başhekimliği’ nde Kalite Yönetim Direktörü,
2013-2014 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi E.A.H. ‘ nde Eğitim Hemşiresi,
2014-2020 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi E.A.H.’ nde Kalite Yönetim Direktörü olarak görev yapmıştır.
2020 yılında Aydın Devlet Hastanesi’ ne İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.
2018 Yılında Sağlık Bakanlığı Verimlilik Gözlemcisi Yerinde Değerlendirme Eğitimini alarak Sağlık Bakanlığı Verimlilik Değerlendiricisi olmuştur.
2019 yılında Sağlıkta Kalite Değerlendiricisi Sertifikalı Eğitim Programını tamamlayarak Sağlıkta Kalite Standartları Bakanlık Değerlendiricisi olmuştur.
Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenmiş olan Neonatal Resüsitasyon Kursu (2005, Muğla), Travma Resüsitasyon Kursu (2010, Muğla), Temel Modül Kursu (2010, Muğla), Sağlık Kurumları Kalite Geliştirme Teknikleri Kursu (2016, İzmir), Klinik Kalite Kursu (2018, Antalya), SKS Hastane (S.6) İnternet Tabanlı Canlı Hizmet İçi Eğitim Programı (2020)’ na katılmıştır.

BİLİMSEL ÇALIŞMALARI/YAYINLARI
Uyar, G. (2021). Investigation of Attitudes and Behaviors of Nurses Towards Caring Nurse-Patient Interaction In Turkey. International Journal of Health Services Research and Policy , 6 (1) , 93-104 . DOI: 10.33457/ijhsrp.777568
Uyar, G. (2018). Hemşirelerin Bakım Odaklı Hasta Etkileşim Düzeylerinin Belirlenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı, Psikiyatri Hemşireliği Yüksek Lisans Tezi. (V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (20-23 Kasım 2018)’ ne sözel bildiri olarak kabul edilmiştir).
Uyar, G. (2018) Investigation of Patient-Centered Interaction Levels of Nurses. Journal of Psychiatric Nursing V. International, IX. National Psychiatric Nursing Congress - Supplements I (S 4327).
Uyar, G. (2015). Örgütsel Bağlılık ve Motivasyon. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Hastane Yönetimi ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans Tezi.
Uyar, G., (2006). Muğla Merkez 1 No’lu 112 İstasyonuna Başvuran Hastaların Sosyodemografik ve Klinik Açıdan Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. 1. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Kongresi, 09-12 Kasım 2006, Muğla (Sözel Bildiri).