T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Aydın Devlet Hastanesi

Aydın Sağlık Müdürlüğü
Aydın Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Yönetim Birimi

Güncelleme Tarihi: 18/12/2018

Kalite Yönetim Direktörü : Uzm.Dr. Halil İbrahim SARAÇOĞLU


Verimlilik ve Kalite Yönetim Birimi Çalışanları: Birsen CANDAN
                                                                               Gül DİKER GÜL
                                                                               Nur ÜSTÜNBIÇAK
                                                                               Işıl TÜRK
                                                                              

Kalite Yönetim Birimi Çalışmaları

SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
- Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder. 
- Öz değerlendirmeleri yönetir.
- Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.
- Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.
- Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi.) yönetir.
- SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar.
- Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.
- SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.