Aydın Devlet Hastanesi

Aydın Sağlık Müdürlüğü
Aydın Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Değerlerimiz

Güncelleme Tarihi: 20/02/2018- İnsana saygılı, hasta ve çalışan odaklı

- Hakkaniyet

- Bilimsellik

- Tıbbi deontoloji ve etik kurallara uyma

- Güvenilir

- Yenilikçi ve değişimci

- Şeffaf ve hesap verebilir

- Ekip anlayışı

- Kaliteli, etkin, etkili ve verimli sağlık hizmeti sunma